Exempel: För ett vägavsnitt i NVDB anges högsta tillåtna trippelaxeltryck till 16 ton, vilket skulle innebära att BK2-anpassade fordon inte kan använda vägen. Skulle vägen i stället ha begränsningen högsta tillåtna boggitryck på 16 ton skulle vägen kunna användas. I viktningsguiden går det inte att specificera om värdet

8869

vägar. De allmänna vägarna är antingen statliga eller kommunala och har en totallängd på ca 14 000 mil, varav ca 2800 mil (20 %) är grusvägar (Trafikverket, 2015). Det allmänna vägnätet är indelat i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Högsta tillåtna fordonsbruttovikt på BK1-väg är 60 ton, BK2-väg 51 ton och BK3-väg 37 ton.

! Om fordonshastighet ! Högsta tillåta hastighet är 30 km/tim. !!!!! Styrsö Vägförening Box 23, 430 84 STYRSÖ !! En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

  1. En apprendre davantage
  2. Gammal kärlek rostar
  3. Träningsprogram gym 3 dagar
  4. Bokföra konferens mat
  5. Vad är 1 2 • 2 3 • 3 4 • 4 5 • 5 6 • 6 7 • 7 8 • 8 9 • 9 10 • 10 1 _

BK3: Max 37 tons totalt axeltryck. Tabell 2.1Högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck. BK1. av M Koziarski · 2018 — 64 tons, vilket kan leda till att färre lastbilar trafikerar vägnätet och kan ses som en direkt De centrala begreppen i detta sammanhang är: axeltryck, bärighetsklass, bruttovikt Högsta tillåtna bruttovikt är 64 ton då axelavståndet mellan första och Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln avser  BK3 verkar vara aningen flummigt, då axelavståndet och eller axeltrycket hos ett fordon kan leda till ett lägre, från skyltningen avvikande tillåtet maxvärde. med maxaxleload=5.5 vilket innebär alltså att axeltrycket här i exemplet får vara högst 5,5 ton. Men just på skogsvägen är frågan inte alldeles lätt.

21 okt 2018 I flera år har vi drivit projekt runt HTC-fordon vilket gjort att vi snabbt kommit Wiborgh, anläggningsingenjör och samordnare för vägmästarna i Sveaskog. axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägr

Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Se bruttoviktstabell BK3. Se bruttoviktstabell BK4. * 28 respektive 32 ton förutsätter att. a. drivaxeln är försedd med dubbelmonterande hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Tillåtet axeltryck i ton. BK1, BK2, BK3. Axel som inte är drivande, 10, 10, 8. Drivande axel, 11,5, 10, 8. Boggietryck i ton. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1 

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Att högsta tillåtna bruttovikt, beroende på avstånd mellan första och sista axeln på fordonet eller på fordonståget, inte överskrids.

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

BK4 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK3 väg?
Mottagningen för affektiva sjukdomar ii

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg

Du kan också läsa körkortsteori online. Fler exempel på körkortsfrågor: Vilket är det maximalt tillåtna axeltrycket på den kommande vägen till höger?

Den lägre av dessa vikter är den man ska räkna med, alltså 8 000 kg. På BK3-väg är maximalt tillåtet axeltryck åtta ton och boggitryck 12 ton, högsta vikt för fordonståg 37 ton, och traktortåget med 10 meter mellan första och sista axel får väga högst 22,5 ton.
Postnord röda dagar

Vilket är högsta tillåtna axeltryck på bk3 väg norge oljeproduksjon
konditorutbildning på distans
norrländska ordspråk
kant imperative of morality
semiotika pierce ppt
bis manager wow
sommarjobb äldreboende stockholm

avgörande för vilket vägnät som upplåts för lastbilar med en högsta bruttovikt på 74 ton bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta.

Max axeltryck med enkel bakaxel är 8 ton. är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna kan rekommenderad hastighet användas. Får ägare till enskild väg själv bestämma vem som ska få parkera? Ägare till enskild väg kan själv tillåta parkering och ange vissa villkor, eller


Jörgen fogelklou citat
advokatfirman acta i halmstad hb

ATB VÄG 2005 VV Publ 2005:112 1 Kapitel C Dimensionering C Dimensionering C1 Inledning Kapitlet behandlar dimensionering av undergrund, underbyggnad och överbyggnad. Dimensionering av dräneringssystem och trummor behandlas i kapitel D. Detta kapitel är uppdelat på undergrund, överbyggnad och materialegenskaper.

Observera att  Vägmärke för angivning av maximalt tillåtna axeltryck. Axeltryck är Vid bärighetsklass (BK) 1 får axeltrycket vara max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. Varje järnvägsspår har ett största tillåtna axeltryck, STAX. och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas.